kjerneved  

Kjerneveden skjæres fra seint-vokst furu.

Den indre kjernen, malmen, er tett og  vannavvisende.
Harpikssyrer og andre stoffer i kjerneveden motvirker soppangrep og råte.
Kjerneved er full av ekstraktstoffer som er giftige for sopp og insekter og derfor fungerer som naturlige trebeskyttelsesmidler.
Ekstraktstoffene består av mange forskjellige typer organiske forbindelser, så som harpikssyrer og fenolske forbindelser.

 
 

Blant de fenolske forbindelsene er det særlig pinosylvin som regnes som viktig for kjernevedens motstand mot råtesopper.
De meste kjente naturlige antisopp- og beskyttelsesvæsker i furua er tjære, harpiks og kvae.
Kjerneved lar seg ikke kunstig impregnere; den er naturlig impregnert av harpiks og andre stoffer i furua.

Kledning av kjerneved skal monteres med marg-siden ut, og trevirket må ikke stå i vann eller berøre jord.
Ubehandlet kjerneved får etter hvert en naturlig og røff gråfarge.
En ubehandlet kledningsvegg av kjerneved kan stå vedlikeholdsfri i mange hundre år.

Kjerneveden er velegnet for maling og tjærebeis fordi den er svært stabil og ikke sprekker.